صفحه اصلی

مهندسین مشاور آداک با توجه به رعایت خصوصیات حرفه ای مشتمل بر شکل گیری مجموعه ای شامل بر تخصص های مختلف و در راستای پاسخ به نیاز حرفه ای و تخصصی کشور فعالیت خود را در سال 1377 آغاز نمود و پس از آن به تناسب ضرورتها با بسط گروههای تخصصی تعریف شده به فعالیت در زمینه های گسترده حرفه ای ادامه داده است.

از جمله نکات حائز اهمیت در روند پیش برد حرفه ای شرکت انجام امور حرفه ای با بروز نمودن نرم افزارهای قابل استفاده و نیز بهره مندی از آخرین شیوه ها و متدهای عملیاتی پیشبرد هر چه بهتر پروژه ها بوده است.

در ادامه لازم به ذکر است این مهندسین مشاور با بهره گیری از توان و تجارب نیروهای متخصص خود قابلیت ارائه طیف وسیعی از خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت را در زمینه ساختمان های مسکونی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و پروژه های شهرسازی و آماده سازی، تهیه طرح های جامع تفصیلی و ..... را عهده دار است.