ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده

در راستای پاسخ به نیاز حرفه ای و تخصصی کشور فعالیت خود را از سال 1377 آغاز نموده و در این راستا با بهره گیری از توتن و تجارب نیروهای متخصص خود قابلیت ارائه طیف وسیعی از خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت را در زمینه ساختمان های مسکونی ، آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی ، تجاری ، اداری، صنعتی و نظامی و پروژه های شهرسازی و آماده سازی تهیه طرح های جامع و تفصیلی و.... را عهده دار است.
لازم به ذکر است با داشتن پروانه حقوقی نظام مهندسی آمادگی اخذ پروانه نظام مهندسی و کنترل بر حسن اجرای عملیات تا مرحله صدور پایانکار بهره برداری در سراسر کشور را دارد.