شرح مختصر کار و فعالیت و ارزش های حاکم در روند کار

مهندسین مشاور آداک بصورت رسمی و در راستای پاسخ به نیاز حرفه ای و تخصصی فعالیت خود را در تاریخ 15/10/1377 با ثبت شرکت مهندسین مشاور آداک پویا طرح توس آغاز نمود.

 • کار و فعالیت

تنوع و وسعت پروژه های انجام یافته در زمینه های طراحی و آماده سازی فضاهای آموزشی،  فرهنگی، ورزشی، شهرک های صنعتی، شهرهای جدید، مجتمع های بلند مرتبه و ساماندهی بافت های فرسوده، تهیه طرح های جامع و تفصیلی و نیز نظارت بر اجرای پروژه ها بیانگر توانایی گسترده مهندسین مشاور آداک در انجام خدمات مشاوره ای است

 • رویکرد

استانداردها و نظام کنترل کیفیت و گواهینامه های مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آداک بر اساس خط مشی کیفیت خود، به عنوان یک سازمان دانش محور، در زمینه ارائه خدمات معماری و شهرسازی و طراحی شهری فعالیت
می کند.

این مهندسین مشاور با تاکید بر خلاقیت، نوآوری، فعالیت گروهی، استفاده از خرد جمعی و به کار گیری نیروی انسانی متخصص، ماهر، با تجربه و کاربرد فناوری نوین مطرح در این حرفه با رعایت موازین توسعه پایدار، جلب رضایت طرف های ذینفع سازمان شامل کارکنان، کارفرمایان، تامین کنندگان و گروه های اجتماعی مرتبط، سیستم مدیریت کیفیت شرکت را بر اساس نیازمندیهای استاندارد بین المللی ایزو 9001 ویرایش سال 2011 طراحی کرده، استقرار داده و کارایی و اثربخشی آن را به صورت دوره ای بازنگری کرده و بهبود می دهد.

رعایت قوانین و مقررات و معاهده های رسمی در حرفه معماری و شهرسازی نیز در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت سازمان در دستور کار مهندسین مشاور آداک قرار دارد، همچنین اهداف کیفی سیستم مدیریت کیفیت تدوین شده را از طریق مدیران ارشد به پرسنل ابلاغ و میزان تحقق آن به صورت دوره ای ارزیابی می گردد.

 • تقدیر نامه ها و گواهینامه های مهندسین مشاور آداک

مهندسین مشاور  معماری و شهرسازی آداک، در جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز عضویت داشته و همچنین گواهی تعریف فرصتهای اقتصادی و انجام اقدامات کارگزاری و همچنین جذب مدیر طرح سرمایه گذاری پروژه های شهری از شهرداری مشهد را اخذ نموده است.

در ادامه شرح مختصری از لوح های تقدیر دریافت شده به جهت انجام خدمات مشاوره ای ذکر گردیده است :

 • لوح تقدیر در خصوص تهیه طرح ساختمان جدید نظام مهندسی خراسان.
 • دریافت تقدیر سپاس بابت رتبه سوم در مسابقه طراحی شهری و معماری مدیران ضلع قبله مرحله دوم.
 • لوح سپاس بابت انجام خدمات مدیر طرح مسکن مهر خراسان رضوی از اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی.
 • لوح تقدیر بابت طراحی جانمایی مجتمع مسکونی 1007 واحدی طرح طرقبه از مدیریت عامل شرکت تعاونی مسکن معلم.
 • دریافت فرم های ارزیابی کارفرمایان از بیش از 20 کارفرمای 5 سال اخیر با امتیاز بالای رضایت از ایشان.

 

 • ارزش های تعریف شده در خدمات حرفه ای مشاور

مهندسین مشاور آداک ارزش اصلی در روند پیشبرد فعالیت مجموعه را بر پایه اصل به شرح ذیل آورده است :

 • پایداری و ارتباط دائمی شرکت با مجامع و سازمانهای حرفه ای و حضور فعال در بخش های مختلف حرفه و
  بروز نمودن دانش حاکم در نحوه اجرای فعالیت ها.
 • بهره گیری از کارکنان هوشمند و خلاق به عنوان مهمترین سرمایه شرکت و بالا بردن انگیزه حرفه ای در میان همکاران.
 • رعایت اخلاق حرفه ای در ارتباط با کلیه کارفرمایان، حرفه مندان و همکاران در شرکت مهندسین مشاور.
 • التزام به رعایت قوانین و ضوابط.
 • توجه به انتظارات و پاسخگویی به نیاز کارفرمایان، بهره برداران، سرمایه گذاران دولتی و خصوصی.
 • صداقت حرفه ای.
 • توسعه توانمندی های فنی و حرفه ای.
 • شفافیت مدیریت با کارکنان شرکت و برخورداری از رویکرد جامع به پدیده مشارکت و کار گروهی.
 • لازم به ذکر است همواره تیم مدیریتی مهندسین مشاور آداک همیشه منافع همکاران و سهامداران را در یک سو دانسته و سعی در تشریک مساعی حرفه ای در نظام شرکتی را در دستور کار دارد.