آدرس دفتر تهران

شعبه دیگر مهندسین مشاور آداک در تهران با حضور و مدیریت آقای مهندس باقرلی و خانم مهندس وکیلی و تیم مربوطه هدایت طرحهای معماری و طرحهای خارج از استان را عهده دار می باشند.
آدرس : تهران – خیابان آفریقا – خیابان مهیار – پلاک 4
تلفن : 4-22023471 -021
فکس : 22023475-021